Program Interreg „Forma połączenia – sztuka i literatura”.

11 stycznia w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyło się spotkanie personelu projektu Interreg LT-PL-5R-389 „Forma połączenia – sztuka i literatura”. Partnerzy w projekcie – pracownicy naszego muzeum, a także Muzeum Regionu i Prezydenta Kazysa Griniusa w Mariampolu oraz Urzędu Miasta Mariampola, omówili bieżące zadania w ramach projektu oraz plany na rozpoczęty rok. Jest to między innymi stworzenie polsko-litewskiej trasy turystycznej opartej o dziedzictwo literackie i artystyczne Suwalszczyzny i rejonu Mariampola, a także organizacja transgranicznych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Po rozmowach nasi litewscy partnerzy mieli okazję do zwiedzenia wystaw prezentowanych obecnie w Muzeum Okręgowym.

Top