Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje muzealne”

Dział Sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach ubiegał się o pozyskanie obrazu Alfreda Wierusza- Kowalskiego pt „Przymuszony model”. Dzięki rządowemu programowi „Kolekcje muzealne”, którego celem jest zapewnienie ciągłości rozwoju zbiorów i kolekcji oraz ich systematyczne wzbogacanie, praca została zakupiona. Kwota dofinansowania Ministerstwa pokryła 80% kosztów zakupów, pozostałe 20% środków udzielił Urząd Miejski w Suwałkach.

Jest to dzieło namalowane jeszcze w Pradze lub wkrótce po przyjeździe twórcy do Monachium, ale tematycznie i stylistycznie łącząca się z wczesną twórczością uprawianą przez artystę nad Wełtawą. Niewielkich rozmiarów obraz znacząco wzbogaci kolekcję malarstwa monachijczyka.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych

„Przymuszony model”, sygnowany p. g. A. Kowalski 73, olej, deska, 24 x 18 cm.

Top