Projekt Nr WND-RPPD.08.03.00-20-0047/16 „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu”

Projekt Nr WND-RPPD.08.03.00-20-0047/16 „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cel projektu: poprawa stanu i funkcjonalności obiektu dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do współczesnych standardów w dziedzinie kultury.

Całkowita wartość projektu: 4 235 328,71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 832 206, 13 zł

Beneficjent: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło w dniu 30.11.2018 r. W zakresie budowlanym  wykonano generalny remont obiektu obejmujący wszystkie jego elementy od fundamentów  po dach, częściową przebudowę wnętrz, rozbudowę kubatury  w postaci obudowy wyjścia ewakuacyjnego w ścianie szczytowej północnego skrzydła oraz zagospodarowanie terenu dziedzińca polegające na utwardzeniu placu i wykonaniu studni chłonnej. W zakresie wyposażenia instalacyjno-technologicznego budynku  wymieniono wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne tj. wod.-kan., c.o., elektryczne  oraz teletechniczne (systemy  sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej). Obiekt wyposażono również w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń wystawowych. W ramach projektu zakupiono  też nowe  wyposażenie edukacyjne, wystawiennicze i magazynowe: regały i szafy biblioteczne, stylizowane meble do holu i sali edukacyjnej,  krzesła konferencyjne, rzutniki, ekrany, laptopy, kiosk multimedialny; oświetlenie wystawiennicze (podwieszany stelaż szynowy z  reflektorami LED); aplikacje informacyjno – komunikacyjne (w tym przebudowa strony internetowej, opracowanie wirtualnego spaceru po obiekcie, digitalizacja zbiorów, aplikacja kiosku multimedialnego); sprzęt umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych (system audio przewodników oraz przewodniki w języku Braila).

 

 zestaw_logotypow_kolorowych_efrr

 

 

 

Top