Promocja książki „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”

Pod koniec bieżącego roku ukazała się napisana przez Danutę Jaskanis i Pawła Szymańskiego książka:  „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”.

Jest to dawno oczekiwana w środowisku archeologów, regionalistów i wszystkich zainteresowanych pradziejami Polski północno-wschodniej synteza wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r., na  stanowisku  archeologicznym  położonym  nad rzeką Czarna Hańcza, niedaleko wsi Osowa, w powiecie suwalskim. Pracami archeologicznymi kierował Jan Jaskanis. Prezentowana książka obejmuje część materiałową z opisem poszczególnych obiektów i zabytków ruchomych. Towarzyszy jej bogata część analityczna i planistyczna, ukazująca po raz pierwszy w kręgu osad kultury sudowskiej układ przestrzenny znacznej części przebadanej osady. Wartość książki podnoszą dołączone do niej opracowania specjalistyczne, mianowicie:  badania palinograficzne omawiające na podstawie wierceń stratygrafie osadów,  analiza i identyfikacja gatunkowa znalezisk roślin uprawnych i chwastów oraz  ustalenie i ocena w analizie archeozoologicznej charakteru gospodarki hodowlanej.

Publikacja w formacie A4, z przepięknym zdjęciem  doliny Czarnej Hańczy na okładce, liczy 400 stron. Została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na promocję książki, która odbędzie się online, zapraszamy serdecznie we środę, 23 grudnia 2020 roku  o godzinie 11.00, na fanpage Facebook Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Top