Rocznik Augustowsko-Suwalski TOM XI

281524_378362998909557_844698868_nUkazał się XI tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. XI – cena 25 zł

Spis treści:

STUDIA I ARTYKUŁY
Andrzej Matusiewicz: Dobra dowspudzkie po 1831 roku
Tomasz Naruszewicz: Zmiany koryta Rospudy (Douspudy, Dowspudy)
Tadeusz Radziwonowicz: Z taboru do miasta. O osiedlaniu i „produktywizacji” ludności cygańskiej na Suwalszczyźnie

KOMUNIKATY
Anetta Ejdulis: Materiały z kurhanu nr 6 w Garbasie I, stanowisko 1., gmina Filipów
Wiesław Kapla: Analiza antropologiczna materiałów ciałopalnych z kurhanu 6., stanowisko Garbas I
Marek Sidor: Ludwik Michał hrabia Pac – polski ziemianin w angielskim stylu
Zbigniew Fałtynowicz: Miłosz – Suwalszczyzna

SYLWETKI
Artur Ochał: Płk Jan Wójcik – oficer i wychowawca, wieloletni dowódca Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”

MATERIAŁY
Jelena Michajłowna Bukriejewa: Dowspuda we wspomnieniach Jurija Karcowa
Jarosław Schabieński: Kwestia przeznaczenia budynku KW PZPR w Suwałkach w świetle dokumentów z archiwum Krzysztofa Zadrąga
Jarosław Schabieński: Nomenklatura województwa suwalskiego w latach siedemdziesiątych XX wieku

RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI
Stanisław Czerep: Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej. Działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku (Adam Cz. Dobroński)
Andrzej Matusiewicz: Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach (Adam Cz. Dobroński)
Andrzej Matusiewicz: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1907–1950. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1950–2007 w Suwałkach (Adam Cz. Dobroński)
Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór źródeł , red. Jan Jerzy Milewski, Anna Pyżewska (Piotr Łapiński)
Maria Burdowicz-Nowicka: Strasz Maksymilian (Marek Strasz)
Tadeusz Białous: Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874–1948). Pasterz niezłomny (Krzysztof Sychowicz)

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

 

Do nabycia są także poprzednie tomy Rocznika
tom I-II – 15.00 zł, tom III – 22.00 zł, tom IV-X – 25.00 zł

Top