Rocznik Augustowsko-Suwalski tom XIII

rocznikUkazał się XIII tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”
„Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. XIII – cena 25 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Top