Rocznik Augustowsko-Suwalski TOM XRocznik Augustowsko-Suwalski TOM X

442_378362972242893_716866292_n
Ukazał się X Tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”

Cena: tom I-II – 15.00 zł, tom III – 22.00 zł, tom IV-X – 25.00 zł

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. X
Spis treści:

MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ
Lech Krzysztofiak: Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Jezioro Wigry”
Witold Białokoz, Łucjan Chybowski, Michał Osewski: Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny jeziora Wigry
Maciej Karpowicz, Andrzej Górniak, Adam Cudowski: Struktura zespołów zooplanktonu skorupiakowego oraz ocena aktualnej trofii jeziora Wigry
Andrzej Kołodziejczyk: Makrofauna bezkręgowa jeziora Wigry i wybranych wód Wigierskiego Parku Narodowego
Hanna Szymańska, Agnieszka Krzyk: Z Chin i Skandynawii na Suwalszczyznę
Tadeusz Krzywosz, Piotr Traczuk, Łucjan Chybowski: Raki jeziora Wigry
Bogdan Wziątek, Andrzej Martyniak, Katarzyna Mierzejewska, Jacek Kozłowski, Michał Osewski: Możliwość wykorzystania barwników fluorescencyjnych w badaniach nad odżywianiem się ptaków rybożernych na przykładzie kormorana czarnego i sielawy w Wigierskim Parku Narodowym
Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Grzegorz Zawadzki: Monitoring ptaków jeziora Wigry w latach 2005–2008

STUDIA I ARTYKUŁY
Jarosław Szlaszyński: Opozycyjne poglądy i postawy mieszkańców Augustowa w okresie historycznych przełomów w latach 1956–1970
Tadeusz Radziwonowicz: Po obławie. Pierwsze poszukiwania zaginionych (1945–1947)

KOMUNIKATY
Tomasz Naruszewicz: Konflikty mieszczan filipowskich w latach czterdziestych XVIII wieku
Jarosław Schabieński: Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cmentarz”
Marek Sidor: „Ongi, ongi kochał się zapamiętale […]” – hrabiego Ludwika Michała Paca niełatwy ożenek
Krzysztof Sychowicz: Okólnik nr 26 Ministerstwa Oświaty z 4 VIII 1958 roku i jego realizacja w pow. augustowskim, sejneńskim i suwalskim
Jarosław Szlaszyński: Przyczynek do dziejów opozycji politycznej na Suwalszczyźnie w latach 1979–1980

SYLWETKI
Artur Ochał: Mecenas Antoni Radziukiewicz – suwalski adwokat w służbie polskiego wywiadu

MATERIAŁY
Adam Czesław Dobroński: Nieznane źródło do września 1939 roku na Suwalszczyźnie. Dziennik bojowy por. Piotra Łazarewicza, dowódcy kompanii Straży Granicznej „Filipów”
Jeremi Melnik: Zapomniane powstanie. Samorząd Warwiszki w świetle dokumentów

RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI
Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk: Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939 – czerwiec 1941 (Wojciech Batura)
Wojciech Jastrzębiec Kuczkowski: Polskie szlaki żeglowne. Szlak króla Stefana Batorego. Kanał Augustowski (Wojciech Batura)
Artur Ochał: Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939 (Paweł Skubisz)
„Tylko prawda jest ciekawa”. W odpowiedzi Pawłowi Skubiszowi (Artur Ochał)

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Top