Salon Myśli od Książek Zależnych

SPOTKANIE AUTORSKIE

Prof. Daniel Beauvois, francuski historyk, który zajmuje się historią polską. Jest rusycystą z wykształcenia a historykiem z wyboru serca. Gdy przyjechał do Polski, aby objąć stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim, miał już przygotowany temat pracy habilitacyjnej dotyczący Wilna. Efektem przeprowadzonych badań, które były kontynuowane w dalszej pracy, to kilkusetstronicowe opracowanie pt. „Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832”. Wynikiem wieloletnich badań źródłowych jest „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914”. Książka ta w oparciu o nieprzebadane przez polskich historyków archiwa rysuje obraz stosunków społecznych i gospodarczych na wschodnich rubieżach Polski. Fakty i liczby mówią obiektywnie o przyczynach konfliktów i relacjach panujących pomiędzy etnicznymi grupami zamieszkującymi mitologizowane przez Polaków Kresy. Nie można zrozumieć wielu wydarzeń XX wieku nie znając tej książki.

Top