Seminarium „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska Twórcze kontynuacje”

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe Muzeum Okręgowe w Suwałkach

zapraszają na seminarium „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska – Twórcze kontynuacje”

16 listopada 2019 o godzinie 11.00, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81

Program

11.00 Powitanie uczestników seminarium

dr Maciej Ambrosiewicz (Prezes ASTN)

Jerzy Brzozowski (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach)

11.10 ks. dr Ryszard Sawicki, Wigierscy kameduli jako kontynuatorzy chrystianizacji ziem jaćwieskich w perspektywie historyczno-politycznych i eklezjalnych uwarunkowań

11.40 mgr Melchior Jakubowski, Problematyka  historyczno-artystyczna w badaniach Suwalszczyzny

12.10 mgr Robert Klimek, Jaćwież w nowożytnych źródłach kartograficznych

12.40 dr Krzysztof Snarski, Spuścizna badawcza Knuta Olofa Falka jako źródło badań kulturoznawczych

Top