Międzynarodowa Sesja Naukowa


Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869–1927.
Twórczość – Konteksty – Przyczynki
28–29.06.2021 Muzeum Okręgowe w Suwałkach

28 czerwca 2021 roku
Godz. 12.00–12.30
Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Otwarcie sesji
Godz. 12.30–14.00

 1. prof. Jerzy Malinowski, Historia badań nad sztuką wileńską od końca XIX wieku
 2. dr Małgorzata Geron, Malarze związani z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Charakterystyka postaw artystycznych
 3. prof. Elżbieta Basiul, Specyficzne ograniczenie palety barwnej w obrazie Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza „Na jarmarku” (1897 r.) jako przykład nawiązania do historycznej tradycji malarskiej oraz praktyki akademickiej
  Godz. 14.00–15.30 Przerwa obiadowa
  Godz. 15.30–17.00
 4. dr Laima Laučkaitė, Zagadka obrazu Stanisława Bohusz-Siestrzencewicza „Głód w Wilnie” lub „Dzieci przedmieść wileńskich“
 5. dr Łukasz Kossowski, Kilka uwag o obrazie „Gejsza”
  Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza
 6. dr Jolita Mulevičiūtė, Kresy w biografii i sztuce Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza
  Godz. 17.00–17.45 Dyskusja
  Godz. 17.45–18.30 Zwiedzanie wystawy
  Godz. 19.00 Kolacja
  29 czerwca 2021 roku
  Godz. 9.00–11.30
 7. dr Irena Fedorowicz, Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicza a humor wileński
 8. Anna Klugowska, Kabaret „Ach!” w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 9. dr Izabela Mościcka, Wczesna twórczość Kazimiery Adamskiej-Rouba
  i Michała Rouby
 10. Eliza Ptaszyńska, Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz w Monachium
  Podsumowanie obrad
  Godz. 12.00–14.00 Spacer po Suwałkach
  Godz. 14.00–15.00 Obiad

Sesję organizuje Muzeum Okręgowe w Suwałkach, w ramach programu EU
Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Top