Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej

307988_378363045576219_1132180208_n
Spis treści:
Adam Czesław Dobroński: Inteligencja polska przełomu XIX i XX wieku. Oczekiwania a realia.
Stanisław Wiech: Inteligencja prowincjonalna Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku w oczach carskiej policji politycznej
Grzegorz Zackiewicz: Role społeczne inteligencji w koncepcjach polskich syndykalistów w I. połowie XX wieku
Bogusława Szczerbińska: Czy trafnie ziemiaństwo określało się mianem inteligencji wiejskiej? (na przykładzie guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku)
Adam Miodowski: Ukształtowanie się i rozwój środowiska inteligencji suwalskiej w świetle XIX- i XX-wiecznych rosyjskich materiałów statystycznych
Małgorzata Dajnowicz: Postawy obywatelskie polskich przedstawicieli sfer inteligenckich Suwalszczyzny na przełomie XIX i XX wieku
Jarosław Szlaszyński: Inteligencja miasta powiatowego na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Augustowa
Wojciech Batura: Inżynierowie budowy Kanału Augustowskiego,ich związki z życiem regionu i kariery
Andrzej Matusiewicz: Nauczyciele gimnazjum w Suwałkach (Sejnach) 1835–1862
Alfons Bobowik: Udział nauczycieli w rozwoju intelektualnym społeczeństwa augustowskiego w latach 1918–1939
Tadeusz Radziwonowicz: Kształcenie i wychowywanie uczennic w żeńskim seminarium nauczycielskim w Suwałkach w czasach II Rzeczypospolitej
Krzysztof Skłodowski: Oficerowie garnizonu Suwałki 1921–1939
Stanisław Achremczyk: Wojciecha Kętrzyńskiego droga do polskiej tożsamości narodowej
Krzysztof Buchowski: Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Cena: 20.00 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Top