Stanisław Bohusz – Siestrzeńcewicz

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
(1869–1927) – polski malarz, rysownik, ilustrator książek i czasopism. Absolwent malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu oraz paryskiej prywatnej szkoły malarskiej Académie Julian.

W Monachium kształcił się pod kierunkiem Józefa Brandta. Prowadził przez jeden semestr pracownię aktu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Specjalizował się w malarstwie rodzajowym. W swoich pracach uwieczniał targi konne, jarmarki, zaprzęgi w wąskich uliczkach Wilna. Był autorem licznych portretów, najczęściej idealizowanych, rysowanych subtelną kreską. Na krótko włączył się w nurt malarstwa modernistycznego. Sięgał po motywy i środki formalne właściwe secesji. Był przedstawicielem wileńskiego modernizmu.

http://bohusz-edu.artekst.pl/

Top