Studia Archaeologica Sudauica III

Trzeci tom wydawnictwa Studia Archaeologica Sudauica.

Cena: 35 zł.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Allegro: https://allegro.pl/oferta/studia-archaeologica-sudauica-tom-iii-12973668153

STUDIA I MATERIAŁY

Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, Cmentarzysko w Przytułach- wschód kultury bogaczewskiej.
Aneks: Wiesław Kapla, Analiza antropologiczna kostnych materiałów ciałopalnych ze stanowiska 1 w Przytułach, gm. Olecko.

Iwona Lewoc, Anetta Ejdulis, Zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie.

Lech Pawlata, Guz stożkowy (falera) z Augustowa a problematyka pochodzenia i datowania podobnych znalezisk.

Anna Gruszczyńska- Ziółkowska, Ponadczasowe brzmienie jaćwieskich dzwonków z Krukówka.

Piotr Iwanicki, Obraz kulturowy Wyniesienia Bargłowsko- Milewskiego w okresie rzymskim w świetle badań na cmentarzysku w Brzozówce, pow. Augustów.

Cezary Sobczak, Najnowsze odkrycia stanowisk o własnej formie krajobrazowej z ziemi suwalskiej i augustowskiej.

ODKRYCIA I KOMUNIKATY

Anna Bucholc, Interesujące materiały z osady bałtyjskiej w Tworkach Skrodzkich oraz wyspy Sacin.

Iwona Lewoc, Sławomir Miłek, Tomasz Nowakiewicz, Dawid Rembecki, Jaćwingowie znad Szczeberki. Informacje wstępne.

Z HISTORII ARCHEOLOGII

Danuta Jaskanis, O sztuce uprawiania dokumentacji. Jubileusz 85-lecia Wiesławy Gawrysiak- Leszczyńskiej.

Wiesława Gawrysiak- Leszczyńska, Hotel pod Sitotutamem i jego mieszkańcy. Szwajcaria, pow. Suwałki. Wspomnienia uczestniczki Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej.

KRONIKA NAUKOWA

Jerzy Siemaszko, Wystawa „Jaćwieskie Eldorado”.

Michał Leszczyński, Festyn w Szwajcarii oczami uczestnika.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Maciej Karczewski, Recenzja: D. Jaskanis, P. Szymański, Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad czarna Hańczą.

Bartosz Kontny, Review: Jaroslaw Aleksei Prassolow, Die volkerwanderungszeitlichen Dolchmesser der samlandisch- natangischen Kultur auf dem Gebiet des ehemaligen Ostpreussens.

Top