Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944, tom I

Marek Piotrowski, Grzegorz Lech Płatonow

Album w którym zebrano setki pocztówek ilustrujących Suwałki z lat 1900-1944, które ukazują historię miasta w jednym z najtrudniejszych okresów w dziejach świata.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena 45 zł

Top