Sztuka Ludowa Suwalszczyzny

Muzeum Okręgowe w Suwałkach na podstawie umowy nr 09615/24/FPK/DIK z dnia 6 maja 2024 rozpoczęło realizację projektu pod nazwą Sztuka Ludowa Suwalszczyzny jako źródło wartości artystycznych. W ramach realizowanego zadania przygotowana zostanie wystawa czasowa prezentująca wytwory sztuki ludowej Suwalszczyzny wraz z dedykowanym katalogiem oraz sesja naukowa podejmująca problematykę historycznej i współczesnej twórczości ludowej w Polsce. Budżet zadania wynosi 35000,00.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Kustosz dyplomowany dr Krzysztof Snarski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Top