Transgraniczna współpraca muzeów nagrodzona!

W czwartek, 27 listopada, odbyła się w Augustowie uroczysta konferencja kończąca realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 SĄSIEDZI W DZIAŁANIU. Środki na realizację ponad 200 projektów transgranicznych pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
Najlepsze przedsięwzięcia zostały nagrodzone. Jedna z siedmiu statuetek, główna nagroda w kategorii „Najlepszy debiut w programie Litwa-Polska”, przypadła Muzeum Krajoznawczemu w Olicie (Alytus) i Muzeum Okręgowemu w Suwałkach, za realizację w latach 2011-2013 wspólnego projektu, zatytułowanego Poznanie obyczajów starożytnych Jaćwingów poprzez zrozumienie pozostałości ich kultury i prezentację wystaw archeologicznych. W jego ramach prowadzono między innymi wymianę wystaw czasowych, przygotowano kilka publikacji, w tym transgraniczną mapę Jaćwieży, zorganizowano plenerowe warsztaty archeologii eksperymentalnej w podsuwalskiej Szwajcarii, a przede wszystkim udostępniono zwiedzającym nowoczesne stałe wystawy archeologiczne w obu muzeach. Wystawa stała w Muzeum Okręgowym w Suwałkach znalazła się dodatkowo w elitarnym gronie pięciu najbardziej wartościowych i interesujących projektów, przedstawionych na filmie podsumowującym realizację całego programu. Ekspozycję pt. Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży można zwiedzać bezpłatnie w budynku głównym suwalskiego muzeum, przy ul. T. Kościuszki 81.

 

Top