W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początku XXI wieku

S15070211100Publikacja W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początku XXI wieku¬ przygotowana pod redakcją Krzysztofa Snarskiego i Adama Żulpy to efekt współpracy Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Slawistycznej PAN. Jest to podsumowanie wieloletnich badań naukowych prowadzonych na Suwalszczyźnie przez zespoły polskich litewskich i białoruskich etnografów, historyków, językoznawców, kulturoznawców. Osobą łączącą wszystkie te dziedziny naukowe jest postać prof. Mariana Pokropka, który od lat pięćdziesiątych penetruje owo pogranicze, zbiera bezcenny materiał terenowy, wykorzystywany później w licznych opracowaniach albumowych, naukowych i popularno-naukowych. Jest to także symboliczne zwieńczenie wielowątkowego projektu badawczego, skupionego wokół osoby prof. Mariana Pokropka, realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
W książce znalazły się teksty artykułów naukowych, wygłoszonych w suwalskim muzeum przez badaczy podczas międzynarodowej konferencji etnograficznej w 2008 roku, uzupełnione o najnowsze informacje. Teksty zostały pogrupowane na konkretne bloki tematyczne i traktują między innymi o: historii wileńskiego ośrodka akademickiego (aut. Anna Engelking), suwalskich pracach dyplomowych napisanych w Uniwersytecie Warszawskim (aut. Katarzyna Waszczyńska), badaniach etnograficznych prowadzonych przez lokalne ośrodki muzealne w Suwałkach i Białymstoku (aut. Krzysztof Snarski, Jerzy Cetera), tradycjach kulturalnych mniejszości religijnych i narodowych (aut. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Anastazja Sidor, Michał Sajewicz) i in.
Opisywana publikacja w sposób znaczący wypełnia lukę wydawniczą dotyczącą aspektów pograniczności polsko-litewsko-białoruskiej w drugiej połowie XX i początku XXI wieku.

Cena książki to 37 zł.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

 

Top