Wokół Malarstwa Monachijskiego

Cena 20 zł.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

 

Powstaniu książki  Malarstwo monachijskie: XIX wiek przyświecał cel  jak najszerszego spojrzenie na problem odrębności polskiego malarstwa wobec malarstwa europejskiego, a głębiej sięgając – polskiej tożsamości. Zaproszeni autorzy przygotowali artykuły, z których część nie odnosi się wprost do zagadnień związanych ze sztuką, ale porusza kwestie związane z historią Polski, sprawami społeczno-socjologicznymi  oraz konserwacją malarstwa. Poszerzono także perspektywę o malarstwo końca dziewiętnastego i początków dwudziestego wieku tworzone przez artystów innych środowisk narodowych w Monachium. Część artykułów poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym tylko malarstwa polskiego.

Teksty uzupełniają obraz uwarunkowań, w jakich malarstwo powstawało oraz problemów (także warsztatowych), z którymi twórcy się mierzyli.

Książka Malarstwo monachijskie: XIX wiek jest pokłosiem sesji naukowej, która towarzyszyła zorganizowanej w 2015 roku (17 IV –11 X) w Muzeum Okręgowym w Suwałkach wystawie „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków”.

Top