Wykopaliska prowadzone przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach ogłoszone największą sensacją archeologiczną 2020 roku!

Magazyn popularnonaukowy „Archeologia Żywa” ogłosił wyniki plebiscytu „Archeologiczne Sensacje 2020 – najważniejsze odkrycia polskiej archeologii” Była to druga edycja tego ciekawego konkursu, pierwsza dotyczyła odkryć dokonanych w 2019 r.  Tym razem kapitułę konkursową poszerzono o redakcje miesięcznika Odkrywca i bloga Zwiadowca Historii, a wybór nagrodzonych odbył się drogą głosowania wszystkich członków komisji. Ustalono 7 kategorii plebiscytu:

Najciekawsze cmentarzysko 2020,

Najważniejsze wydarzenie 2020,

Najlepsza archeologiczna wystawa czasowa 2020,

Największy skarb 2020,

Najważniejsze kontynuowane badania 2020,

Najważniejsze zagraniczne odkrycie polskich archeologów 2020,

Najważniejsze odkrycie archeologiczne w Polsce 2020

oraz trzy honorowe wyróżnienia.

W kategorii „Najciekawsze cmentarzysko 2020 roku” zwyciężyło jaćwieskie cmentarzysko z wczesnego średniowiecza w Krukówku, badane przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach, przy znaczącym wsparciu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Położone w pobliżu Suwałk cmentarzysko ciałopalne rzeczywiście stanowi unikat na skalę światową. Mimo że badania wciąż jeszcze trwają, a część stanowiska uległa zniszczeniu poprzez nielegalną działalność rabusiów, już wydobyte do tej pory niezwykle bogate znaleziska stanowią największą kolekcję zabytków jaćwieskich na świecie. Trafiła ona do zbiorów  Muzeum Okręgowego w Suwałkach i niewątpliwie będzie nadal wzbogacana w kolejnych latach badań. W oparciu o te unikalne eksponaty oraz najnowsze odkrycia dotyczące niezwykłego obrządku pogrzebowego Jaćwingów we wczesnym średniowieczu, Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy współpracy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie zorganizowało wystawę czasową „Jaćwieskie eldorado”. Ta ekspozycja została również wysoko oceniona przez jury konkursowe i nominowana do nagrody w kategorii „Najlepsza archeologiczna wystawa czasowa 2020”.

Wystawę, otwartą 15 października 2020 roku, po zdjęciu rygorów sanitarnych związanych z pandemią można wreszcie zwiedzać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, do 17 kwietnia bieżącego roku. Później wyruszy w długą podróż po muzeach w Polsce oraz za granicą.

            Więcej informacji o plebiscycie można znaleźć na stronie internetowej: https://archeologia.com.pl/10-najwazniejszych-odkryc-polskiej-archeologii-2020/

Top