Broń łowców i wojowników z czterech kontynentów

Broń łowców i wojowników z czterech kontynentów

Od 17 maja do 1 września 2000 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało wystawę Broń łowców i wojowników z czterech kontynentów.
Na wystawie prezentowana była przede wszystkim broń ludów pierwotnych, ale i społeczeństw wyżej zorganizowanych, pochodząca ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zaprezentowano bogactwo form i zdobnictwa broni oraz jej wielorakiego przeznaczenia. Ekspozycję uzupełniały wypchane zwierzęta, pochodzące z czterech kontynentów, wypożyczone z Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Łomnej pod Warszawą.

Scenariusz i komisarz wystawy: Henryk Brandys

Top