AB URBE USQUE AD MARE SUEBICUM (Od Rzymu aż do Bałtyku)

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Scenariusz ekspozycji:
Aleksander Bursche
Roksana Chowaniec
Anna Grossman

Komisarze wystawy:
Anna Grossman, Jerzy Siemaszko

Aranżacja:
Anna Grossman

Ekspozycję przygotowało Muzeum Archeologiczne w Biskupinie wraz z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, przy współpracy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum im. Dériego w Debreczynie (Węgry), Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Państwowego Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Zenona Śmigla z Tucholi (kolekcja prywatna).

Jest to jedna z trzech największych i najbogatszych wystaw archeologicznych prezentowanych w suwalskim Muzeum Okręgowym w jego 50-letniej historii.
Motywem przewodnim jest szlak bursztynowy, prowadzący od Wiecznego Miasta ku wybrzeżom Morza Bałtyckiego.
Ekspozycja składa się z dwóch zasadniczych działów. Pierwsza część poświęcona jest Imperium Rzymskiemu i jego kulturze, zilustrowanej przez oryginalne zabytki przedstawiające najprzeróżniejsze aspekty życia w tym największym organizmie państwowym antycznego świata, od wyrobów rzemieślniczych poprzez elementy architektoniczne, przedmioty codziennego użytku, broń, narzędzia i wysublimowane ozdoby. Trudno doprawdy zobaczyć tak bogatą kolekcję rzymskich artefaktów poza terenem Italii…
W części drugiej możemy obejrzeć równie interesujące znaleziska z terenów położonych na północ od granicy Cesarstwa, zamieszkiwanych przez ludy określane przez Rzymian barbarzyńskimi: Sarmatów, Gotów, Wandali i Bałtów Zachodnich. Wbrew tej nieco pogardliwiej nazwie miały one także rozwiniętą kulturę, o czym świadczą wyroby miejscowych rzemieślników, a także zamiłowanie do luksusowych wyrobów, importowanych z Imperium Romanum.

Wiele unikalnych na skalę europejską eksponatów po raz pierwszy opuściło magazyny muzealne (w tym bezcenne rzymskie i sarmackie zbiory Muzeum im. Dériego w Debreczynie na Węgrzech czy niektóre przedwojenne znaleziska z polskich Kresów). Jest to więc jedna okazja, by je obejrzeć. Poza Suwałkami wystawa gościła w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, trafi jeszcze do muzeów we Wrocławiu i Poznaniu.

Poza samymi eksponatami, przyciągają oko atrakcyjne rekonstrukcje, między innymi komnaty bogatej willi i drogi rzymskiej, chaty germańskiego wojownika, ciałopalnego grobu germańskiego i kurhanu bałtyjskiego. Kilkadziesiąt plansz ze zdjęciami, rysunkami i dużą ilością tekstów stanowi doskonałe źródło informacji o mieszkańcach antycznej Europy. Są one szczególnie przydatnym materiałem uzupełniającym lekcje historii zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak i gimnazjów i szkół średnich.

Ze względu na bardzo krótkie terminy umów międzynarodowych, wystawę „Od Rzymu aż do Bałtyku” można zwiedzać w suwalskim muzeum tylko do końca stycznia 2007 r. Serdecznie zapraszamy!

Top