Archeomoda

Na wystawie „Archeomoda. Trendy, style i hity od pradziejów po wczesne średniowiecze” prezentowane są efekty pracy pracowników Muzeum Archeologicznego w Biskupinie realizowane na podstawie wiedzy zdobywanej przez lata przez podczas organizacji wielu edycji biskupińskiego festynu archeologicznego poświęconym różnym kulturom i okresom chronologicznym. Wystawa pokazuje jak od najdawniejszych czasów zmieniał się ubiór człowieka, który nie tylko chronił go przed wpływem złych warunków pogodowych ale i bardzo wcześnie zaczął spełniać również jego potrzeby estetyczne.

Wiedzę o ubiorach czerpano z wielu odkryć archeologicznych, które dostarczyły nie tylko znakomicie zachowane elementy strojów, jak słynne znaleziska z bagien duńskich, czy sławne odkrycie Ötziego, człowieka z lodu, ujawnione na przełęczy górskiej w południowych Alpach, których wierne kopie prezentujemy na ekspozycji. Te słynne znaleziska pozwalają na bardzo dokładne odtworzenie sposobu formowania strojów, co prezentujemy na ilustracjach towarzyszących każdej rekonstrukcji – można powiedzieć, że dostarczamy wykrojów z pradziejowej „Burdy”. Jednak pozostałości tkanin czy innych materiałów organicznych zwykle bardzo źle się zachowują w innych warunkach, toteż wiele rekonstrukcji powstawało na podstawie przedmiotów związanych z ubiorem, jak szpile, fibule, klamry czy różnorodne okucia. Ukazują one sposób formowania, upinania czy spinania stroju, a najnowsze technologie wskazują z jakich materiałów szyto ubiory, jakie miały barwy, a nawet skąd pochodziły rośliny czy zwierzęta dostarczające surowców na nie. Odkrywane ozdoby pokazują jak zmieniały się trendy i style panujące w najdawniejszych czasach. Na wystawie prezentowane są nie tylko zabytkowe ozdoby pochodzące z badań archeologicznych, ale i ich kopie i repliki wykonane przez najlepszych w kraju rekonstruktorów z tych samych materiałów jak autentyki – z rogu, kości, miedzi, brązu czy najcenniejsze ze srebra, złota czy szkła.

Źródłem wiedzy były nie tylko pozostałości samych strojów, ale i różnego rodzaju ich przedstawienia. Stąd na wystawie prezentowane są również różne przedmioty czy ich kopie z wizerunkami strojów, które znalazły się na naczyniach, rzeźbach, a nawet znanej płyta nagrobnej z Wiślicy. Również one znakomicie ilustrują i uzupełniają naszą wiedzę o archeomodzie.

Top