Arika madejska

W PARYŻU

Arika Madeyska 1920-2004

Joanna Wierusz – Kowalska 1930-2005

Arika Madeyska
Jadwiga Arika Orłowska urodziła się w 1920 roku w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej. W latach
1948–1953 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie. Jej nauczycielem był Artur
Nacht-Samborski. W 1955 roku przeprowadziła się do Warszawy. W 1963 roku wyjechała do Paryża, gdzie osiadła na stałe. W trudnym, początkowym okresie emigracji pracowała w pracowni konserwacji malarstwa
prowadzonej przez Joannę Wierusz-Kowalską. Nigdy nie zaprzestała własnej twórczości. Do kręgu jej
paryskich znajomych i przyjaciół należeli m.in.: Alina Szapocznikow, Roman Cieślewicz, Maria Papa, Lunia
Czechowska, Mieczysław Janikowski, Jan Lebenstein, Jan Lennica, Eustachy Kossakowski. Zmarła w Paryżu
w 2004 roku.

Top