CZASY SASKIE

2008-10-03 – 2008-12-31

Od 3 października do końca grudnia br. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, prezentowana będzie wystawa CZASY SASKIE, poświęcona okresowi panowania w Polsce elektorów saskich z dynastii Wettinów – Augusta II i Augusta III.
Na ekspozycji zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia epoki: okoliczności zawarcia unii polsko-saskiej; wypadki związane z przebiegiem długoletniej wojny północnej i rywalizacją o tron polski; biografie władców: Augusta II, Augusta III oraz Fryderyka Augusta, księcia warszawskiego; rola Warszawy i Drezna; a także specyficzna obyczajowość i kultura sarmatyzmu. Wystawa ukazuje również pokłosie unii i jej kontynuację w okresie Księstwa Warszawskiego.
Na wystawie zaakcentowane zostały również odniesienia regionalne: m.in. rola Branickich i ich rezydencji w Białymstoku, a przede wszystkim wydarzenia związane z działalnością zakonu kamedułów na Suwalszczyźnie i nadaniem praw miejskich dla Suwałk przez króla Augusta II.
Wyjątkowym eksponatem w tej części wystawy jest, wypożyczony z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i prezentowany w Suwałkach po raz pierwszy, oryginał przywileju Augusta II z 2 marca 1720 roku (ze względów konserwatorskich będzie on eksponowany jedynie przez dwa pierwsze tygodnie wystawy, a później zostanie zastąpiony kopią). Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną również wybrane dokumentny z archiwum prof. Knuta Olofa Falka, przekazane w 2007 roku do zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach przez Dagmar Falk, wdowę po profesorze.
Na ekspozycję składają się muzealia pochodzące ze zbiorów wielu placówek w Polsce m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Wśród nich znajdują się pochodzące z epoki prace malarskie, m.in. tak znanych artystów jak Marcello Bacciarelli, ryciny, mapy, dokumenty, militaria, ubiory oraz przedmioty rękodzieła artystycznego.
Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, w którym omówione zostało tło historyczne epoki, jej spuścizna, a także okres „półwiecza kamedułów” na Suwalszczyźnie.

Top