Dom obrazów.

Wystawa prezentowana była od 2 lipca do 28 sierpnia 2022 roku.

Wystawa wielkoformatowego malarstwa Janiny Wierusz- Kowalskiej wybitnej przedstawicielki abstrakcjonizmu geometrycznego. Malarka pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Wśród jej przodków był Alfred Wierusz- Kowalski. Studiowała na Wydziale Wzornictwa oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorką „Szkoły Sztuki Wizualnej”, dla której napisała autorskie programy

Top