Duch Naszych Przodków

_DSC3063Od 4 Października do 15 listopada br. Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Muzeum Krajoznawcze w Olicie (Alytus) zaprasza na wystawę „Duch Naszych Przodków”

Celem wystawy i katalogu „Duch naszych przodków”, przyszykowanych przez Muzeum krajoznawcze Olity – zapoznać z górami zamkowymi miasta i rejonu Olity; zwrócić uwagę nie tylko na ich unikalność kulturową, ale także przypomnieć o konieczności doglądu, ochrony i rozpowszechniania informacji o górach zamkowych.
Wystawa składa się z trzech części tematycznych. W pierwszej części dokonano krótkiego przeglądu rozwoju gór zamkowych, ich dzisiejszego stanu, wykopalisk archeologicznych i zachowanej informacji słownej. Druga część zawiera fotografie gór zamkowych, legendy o nich, wiek gór, mapę, ukazującą w jaki sposób można z Olity dostać się do pożądanej góry. Fotografie pomagają ujawnić fizyczne zmiany gór zamkowych na przestrzeni wieków, oraz ich dzisiejszy widok z różnych perspektyw. Trzecia część – to makiety gór zamkowych, które pomagają uzupełnić informację i uświadomić process formacji tych obronnych wzmocnień. Makiety nie są dokładną kopią gór zamkowych; są naszą interpretacją, jak mogły wyglądać w czasach, gdy były użytkowane.
Podstawowe źródła, z których korzystano szykując wystawę, są publikacje o górach zamkowych Zaniemnia – to „Góry zamkowe Zaniemnia“ (Wilno, 1997), Piotra Tarasenka i „Góry zamkowe Zaniemnia I – XIII wieku“ (Wilno, 1982), Pranasa Kulikauskasa, a także monografia Gintauta Zabiela z 1995 r. „Zamki drewniane Litwy“, Atlas gór zamkowych, Tom I (2005, opracowany przez Zenona Baubonisa i Gintautasa Zabiela), sprawozdania wykopalisk archeologicznych Muzeum krajoznawczego Olity. Najstarsze źródło – to „Góry zamkowe budowy Suwałk“ Juozapasa Radziukynasa z 1909 r. Większość legend – to materiały Krajowej komisji archeologii (4 dekada XX wieku) oraz dane, zebrane przez wyprawę, zorganizowaną przez Muzeum krajoznawcze Olity latem 2009 r. Fotografie pochodzą z Muzeum miasta Druskienniki, osobistego archiwum Birutė Malaškevičiūtė, Atlasu gór zamkowych Litwy, materiałów Krajowej komisji archeologii oraz fotodokumentacji, przechowywanej w Muzeum krajoznawczym Olity i przyszykowanej przez Artura Balciūnasa oraz Gintarė Markevičienė.

Wystawę zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL/116, finansowanego w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w Działaniu zatytułowanego Poznawanie zwyczajów i życia codziennego na dawnych ziemiach jaćwieskich poprzez analizę źródeł i pozostałości kultury ludu Jaćwingów i prezentację wystaw archeologicznych. Partnerem wiodącym projektu jest Muzeum Krajoznawcze w Olicie, partnerem ze strony polskiej Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Otwarciu wystawy towarzyszyło robocze spotkanie zespołu realizującego projekt z obu muzeów, poświęcone organizacji nowej stałej ekspozycji archeologicznej.

Top