Ewangelicy

Podstawową ideą przyświecającą przygotowaniu wystawy, jest zaznaczenie jubileuszu pięćsetlecia ogłoszenia przez Marcina Lutra tez reformacyjnych. Ów jubileusz przypada dokładnie 31 października. Skoro zatem mamy świętować, dobrze jest przybliżyć społeczność ewangelicką, zamieszkującą od końca osiemnastego wieku Suwalszczyznę.

Narracja ekspozycji oparta jest o cztery podstawowe zasady protestantyzmu: Solus Christus (jedynie Chrystus), Sola Fide (jedynie wiarą), Sola Gratia (jedynie łaską) oraz Sola Scriptura (jedynie pismem). W realizacji tych zasad teologicznych zawiera się istota protestantyzmu, a zarazem najważniejsze różnice między katolikami a ewanelikami

Reasumując. Wystawa ma za zadanie ukazać społeczność ewangelicką jako istotny „komponent” religijny wielokulturowej Suwalszczyzny. Pokazać zasady wiary i ich realizacje w przestrzeni zboru i domu. Wskazujemy tu na: centrum religijne – kościół, wraz z najstarszymi w mieście organami; cmentarze ewangelickie wraz z nazwiskami osób, typami nagrobków, śladami terenowymi itd.; obrzędowość rodzinną w postaci konfirmacji (uroczystego potwierdzenia wyboru konfesji przez młodego ewangelika, łączącego w swym zakresie katolickie: I komunię świętą z bierzmowaniem); Wreszcie na wystawie prezentujemy publikacje, starodruki, czasopisma ewangelickie, krzyże osobiste i wiele innych rzeczy materializujących społeczność ewangelicką na obszarze Suwalszczyzny

 

 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza do zwiedzenia nowej wystawy czasowej     „Ewangelicy na Suwalszczyźnie”.

Ekspozycja została otwarta 31 października 2017 roku, dokładnie w pięćsetną rocznicę   ogłoszenia przez Marcina Lutra tez reformacyjnych w Wittenberdze, (Niemcy).

Narracja ekspozycji oparta jest o cztery podstawowe zasady protestantyzmu: Solus Christus (jedynie Chrystus), Sola Fide (jedynie wiarą), Sola Gratia (jedynie łaską) oraz Sola Scriptura (jedynie pismem). W realizacji tych zasad teologicznych zawiera się istota protestantyzmu,   a zarazem najważniejsze różnice między katolikami a ewangelikami – odniesienie między innymi do Matki Bożej i kultu świętych.

Ekspozycja „Ewangelicy na Suwalszczyźnie” to dobra okazja poznania historii. Społeczność ewangelicka zamieszkuje tereny Suwalszczyzny od końca osiemnastego wieku. Oprócz   informacji przydatnych podczas zgłębiania tematu reformacji, na zwiedzających czeka wiele interesujących pamiątek i zbiorów muzealnych, archiwalnych oraz parafialnych z Suwalszczyzny i Mazur. Wyjątkowe są eksponaty z parafii w Ostródzie – witraże z lat 20. – 30. XX wieku i misa chrzcielna z XVII wieku. Na wystawie prezentowane są  publikacje, starodruki, czasopisma ewangelickie, krzyże na piersi i inne. Dopełnieniem są biogramy najznamienitszych ewangelików suwalskich i zapowiedź prac badawczych i publikacji na ich temat.

Top