Generał Broni Kajetan Bolesław Olszewski

Generał Broni Kajetan Bolesław Olszewski

Od 8 listopada 2001 roku do 14 stycznia 2002 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało wystawę Generał Broni Kajetan Bolesław Olszewski.
Wystawa była poświęcona generałowi broni Kajetanowi Bolesławowi Olszewskiemu, związanemu z Suwałkami.
Prezentowane eksponaty pochodziły ze zbiorów Działu Sztuki i Działu Historii Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Cenne pamiątki, związane w osobą Generała w 2000 roku zostały przekazane w darze Muzeum Okręgowemu w Suwałkach przez Barbarę Prószyńską-Olszewską, wdowę po synu Eugeniuszu. One głównie złożyły się na prezentowaną ekspozycję.

Scenariusz wystawy: Krzysztof Skłodowski

 

Top