Judaika w sztuce ludowej

Judaika w sztuce ludowej

 

Problematyka żydowska zajmuje znaczące miejsce w polskim dyskursie kulturowym i społecznym. Nic w tym dziwnego, zważywszy na wielowiekowe współistnienie dwóch światów – chrześcijańskiego i judaizmu w przestrzeni Europy, w tym Polski.

Wyobrażenia Żydów zarówno jako społeczności, ale też jako konkretnego typu charakterologicznego, pojawiły się w sztuce ludowej stosunkowo póź­no. Dopiero na początku XX wieku tematy żydowskie zaczęły pojawiać się niejako samodzielnie, a i to w bardzo ograniczonym stopniu. Autorzy ludowi, bazując na wiedzy zdroworozsądkowej, własnym światopoglądzie i wreszcie niezliczonych stereotypach kulturowych, stworzyli w XX wieku swoisty kanon przedstawień Żyda w sztuce ludowej, który w niezmieniony sposób prezentują po dzień dzisiejszy.

Na wystawie prezentujemy trzy główne zakresy tematyczne: biblijny, ogólnokulturowy i zagłady Żydów. Wśród eksponatów bez problemu odnajdziemy obrazy i rzeźby ukazujące wieżę Babel, arkę Noego, portrety, Żydów przy pracy, modlących się w synagodze. Trzeci zbiór stanowią prace ukazujące zagładę Żydów podczas II wojny światowej. Ten blok tematyczny dopełniają rzeźby przedstawiające postać Janusza Korczaka opiekującego się dziećmi.

Problematyka żydowska zajmuje znaczące miejsce w polskim dyskursie kulturowym i społecznym. Nic w tym dziwnego, zważywszy na wielowiekowe współistnienie dwóch światów – chrześcijańskiego i judaizmu w przestrzeni Europy, w tym Polski.

Wyobrażenia Żydów zarówno jako społeczności, ale też jako konkretnego typu charakterologicznego, pojawiły się w sztuce ludowej stosunkowo póź­no. Dopiero na początku XX wieku tematy żydowskie zaczęły pojawiać się niejako samodzielnie, a i to w bardzo ograniczonym stopniu. Autorzy ludowi, bazując na wiedzy zdroworozsądkowej, własnym światopoglądzie i wreszcie niezliczonych stereotypach kulturowych, stworzyli w XX wieku swoisty kanon przedstawień Żyda w sztuce ludowej, który w niezmieniony sposób prezentują po dzień dzisiejszy.

Na wystawie prezentujemy trzy główne zakresy tematyczne: biblijny, ogólnokulturowy i zagłady Żydów. Wśród eksponatów bez problemu odnajdziemy obrazy i rzeźby ukazujące wieżę Babel, arkę Noego, portrety, Żydów przy pracy, modlących się w synagodze. Trzeci zbiór stanowią prace ukazujące zagładę Żydów podczas II wojny światowej. Ten blok tematyczny dopełniają rzeźby przedstawiające postać Janusza Korczaka opiekującego się dziećmi.

Top