Koń w sztuce ludowej

W sztuce światowej istnieje niezliczona ilość wspaniałych obrazów i grafik o tematyce końskiej, ze znacznym dorobkiem malarstwa polskiego. Również w literaturze światowej koń zajmuje poczesne miejsce. Sztuka i literatura wykorzystująca tak wiele motywów końskich wywodzi się z głębokich pokładów mitologii, religii, wierzeń i obrzędów. Wszystkie one przypisywały koniom boskie cechy i znacznie. Przypisywano mu moce boskie, a jako zwierzę dosiadane przez bogów i herosów utożsamiany był on z siłą, wytrzymałością, odwagą i śmiałością. Nie bez znaczenia była maść koni. Białe konie uważano za święte i składano je na ofiarę. Koń czarny utożsamiany był z bogiem deszczu, podziemia, a także jako znak złych duchów. Konie ogniste łączono z bogami słońca. Z powszechnego przekonania, że koń jest najbliższą człowiekowi istotą zwierzęcą wynikała swoista personifikacja konia. W zwierzęciu tym chciano widzieć takie cechy ludzkie jak: męskość, siłę, wytrzymałość, szybkość, potencję, urodę i dostojeństwo.
Wizerunek konia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych motywów w sztuce ludowej. Wystawa „Koń w sztuce ludowej” – prezentująca rzeźby w drewnie, płaskorzeźby, rzeźby ceramiczne, malarstwo, malarstwo na szkle, wycinanki, dywany dwuosnowowe, wyroby ze słomy, wikliny i trawy oraz zabawki – uwzględnia cztery grupy tematyczne:
– konie w symbolice religijnej;
– konie w symbolice historyczno – patriotycznej;
– konie w pracy, obrzędzie, sporcie;
– konie w zabawce i zdobnictwie
W sztuce ludowej przeważają wizerunki świętych na koniach, których symbolika zdeterminowana jest ikonografią chrześcijańską, przedstawiającą św. Jerzego, św. Marcina, św. Huberta. Symbolika historyczna ukazuje konia jako nieodłączny atrybut królów, wodzów, bohaterów. Wizerunek konia jako siły pociągowej, dopełnia większość krajobrazów wiejskich, przedstawionych w postaci obrazów, bliskich ich twórcom. Koń w zabawce to miniaturowa drewniana, gliniana figurka, będąca podarkiem cennym szczególnie dla dzieci.
W sztuce światowej istnieje niezliczona ilość obrazów i grafik o tematyce końskiej.

Top