Moda pradziejowa Europy

Moda pradziejowa Europy

Od lutego do maja 2000 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach prezentowało wystawę Moda pradziejowa.
Po raz pierwszy wystawa eksponowana była w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w 1980 roku. Zamierzeniem autorów było pokazanie mody w okresie od schyłku paleolitu po wczesne średniowiecze. Wystawa składała się z 20 strojów, 14 kobiecych i 6 męskich.
Terytorialnie ograniczyła się do Europy Środkowej, celowo pominięto obszar zajęty przez cywilizację antyczną, jako zjawisko o odmiennych treściach kulturowych. Wystawa opierała się na dokładnej rekonstrukcji autentycznych zabytków. Dokonano jej na podstawie znalezisk archeologicznych i źródeł ikonograficznych.
Wystawa powstała ze zbiorów: Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Scenariusz i opracowanie: Irena Jadczyk
Realizacja: Ewa Kurylak
Projekt i wykonanie ubiorów: Anna Kubik
Wykonanie kopii ozdób: Radomira Horbaczewska-Cieciura, Piotr Cieciura

Top