Poeci z Krainy Nord

Poeci z krainy Nord – to prezentacja 25 autorów różnych pokoleń – od Leszka Aleksandra Moczulskiego (ur. 1938) i Erwina Kruka (ur. 1942) po Michalinę Janyszek-Kujawę (ur. 1985) i Mariusza Więcka (ur. 1983) – związanych miejscem urodzenia z Północą. I chociaż niektórzy z nich opuścili rodzinne strony, mieszkają i tworzą gdzieś indziej, to stale wyrażają w utworach swój związek z krainą dzieciństwa. Na 25 planszach wyeksponowano fotograficzne portrety poetów z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny i po jednym wierszu każdego z nich. Różnorodne są to utwory, bo odmienne nurty poezji reprezentują ich autorzy. Ale w tej odmienności tematów i poetyk całe bogactwo. Można czytać te wiersze bez pośpiechu, według alfabetu bądź listy znajomych nazwisk, albo szukając ulubionych motywów. Warto poznawać twórczość poetów z krainy Nord, bo jest ona znaczącym fragmentem poezji polskiej.
Prezentację fotograficzną dopełnia wystawa książek. Zgromadzono na niej prawie cały dorobek pisarski 25 autorów. To swoista biblioteka. Biblioteka zaś – jak chce tego wielki czytelnik książek Jorge Luis Borges – jest modelem wszechświata.

Top