Powstanie Styczniowe 1863-1864

DSC_8421W 2013 roku obchodzimy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Było to największe polskie powstanie narodowe, które mimo klęski miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń i spowodowało ponowne wysunięcie sprawy polskiej na arenę międzynarodową.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach serdecznie zaprasza do zwiedzenia wystawy czasowej „Powstanie styczniowe 1863-1864” od 19 kwietnia do 30 września 2013 roku
Na początku wystawy, w sali zaaranżowanej w stylu dziewiętnastowiecznego saloniku, znajdują się pamiątki symbolizujące okres manifestacji patriotycznych i żałoby narodowej, ogłoszonej w 1861 roku po krwawo stłumionych przez wojska carskie manifestacjach patriotycznych w Warszawie. Na stole z blatem marmurowym ustawiono świecznik i portret powstańca. W serwantce znajduje się unikatowa biżuteria patriotyczna i symbole religijne.
W dalszej części ekspozycji ukazana jest walka zbrojna, represje popowstaniowe, pamięć i tradycja roku 1863.
Na tle ogromnego wydruku komputerowego ukazującego bitwę pod Olszanką (z 10 kwietnia 1863 roku) zainscenizowano powstańców styczniowych: kawalerzystę, piechura i żuawa, wyposażonych w oryginalną broń i akcesoria wojenne, ustawiono elementy kuźni powstańczej, w której przekuwano kosy na sztorc oraz przepasane biało-czerwoną wstęgą symbole powstania styczniowego – kosę, pikę i czapkę konfederatkę. Wystawę wzbogaca oryginalna i pięknie zachowana broń biała i palna (w tym austriackie sztucery), ładownice, prochownice myśliwskie, wyposażenie powstańców, amunicja powstańcza i rosyjska wykopana z pól bitewnych, guziki z mundurów powstańczych, oryginalne orły z czapek powstańczych, regulamin wojskowy z 1863 roku, tłok pieczętny Prokuratora przy Trybunale Rewolucyjnym Powiatu Augustowskiego z 1863 roku, szczyt sztandaru powstańczego z orłem, dokumenty władz powstańczych, fotografie powstańców, odznaki i medale okolicznościowe, obrazy olejne i grafiki o tematyce powstańczej i inne.
Ważnym uzupełnieniem wystawy są listy i pamiątki wykonane przez więźniów i zesłańców syberyjskich oraz część poświęcona weteranom powstania styczniowego, traktowanych z wielką estymą w II Rzeczypospolitej.
Na ekspozycji znalazły się muzealia pochodzące ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum w Jarosławiu – kamienica Orsettich, , Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie i kolekcji prywatnych.
W ramach wystawy prezentowana jest ekspozycja „Powstanie styczniowe w augustowskiem. Uczestnicy i ich losy” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Suwałkach. Są one oparte o szeroką literaturę przedmiotu i bogatą ikonografię. Stanowią cenne uzupełnienie wystawy i czynią ją bardziej czytelną.

Wystawie towarzyszą lekcje muzealne:
1. „Powstanie styczniowe na Suwalszczyźnie”
2.” Jeden mi tylko przystoi strój: czarna sukienka”- powstanie styczniowe w oczach kobiet.

Scenariusz i aranżacja:
Celina Kalejta

Współpraca:
Adam Żulpa
Grzegorz Kalejta
Maciej Kilarski
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Snarski
Honorata Kochańska-Żulpa
Izabela Szymańska
Cezary Andrulewicz
Wojciech Batura
Andrzej Matusiewicz
Kazimierz Sobecki

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji by zapoznać się z historią Roku 1863.

Top