Rymarstwo w północno-wschodniej Polsce

Rymarstwo w północno-wschodniej Polsce

Od 22 lutego do 21 maja 2002 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało wystawę Rymarstwo w północno-wschodniej Polsce.
Wystawa powstała w ramach programu badawczego pt. Skórnictwo w tradycyjnej kulturze ludowej Białostocczyzny, zrealizowanego w latach 1994-1996, przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Scenariusz i realizacja wystawy: Wojciech Kowalczuk

Top