Starowierski świat

Wystawa etnograficzna Starowierski świat, realizowana w 2010 roku przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach, odnosi się do wspólnot staroobrzędowców, grupę etniczną zamieszkujących głównie Suwalszczyznę. Trzonem wystawy są fotografie archiwalne, wykonane przez dr hab. Eugeniusza Iwańca, badacza kultury staroobrzędowców, podczas jego wieloletnich eksploracji terenowych na Suwalszczyźnie w latach 1964 – 1986. Fotografie przedstawiają członków wspólnot starowierskich podczas pracy, zarówno w obrębie gospodarstwa domowego, jak też prac polowych i związanych z nimi sytuacji obrzędowych. Fotografie monochromatyczne, wykonane techniką tradycyjną, wielokrotnie dotykają tych sfer życia wspólnoty, które nie są dostępne dla większości fotografów amatorów. Fakt ten jeszcze bardziej podkreśla wartość przedstawianych sytuacji obyczajowych i społecznych. Postać samego Eugeniusza Iwańca, badacza, filologa rosyjskiego, tłumacza literatury starocerkiewnej, który współtworzył fundamenty nowoczesnych badań socjologiczno-etnograficzno-religijnych, ukierunkowanych na chrześcijański wschód, dodatkowo podnosi walory naukowe całego muzealnego przedsięwzięcia. Prezentowane na wystawie fotografie ułożone są w szeregu tematycznych posterów i w sposób spójny i fachowy przekazują tytułowy Starowierski świat, zatrzymany w kadrze obiektywu badacza. Uzupełnieniem fotografii są eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Etnograficznego Krakowie.
Wystawa została zrealizowana przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Top