Suwalszczyzna według Oskara Kolberga

Suwalszczyzna według Oskara Kolberga

Obszar Suwalszczyzny nazywany był w dziewiętnastym wieku mianem Mazowsza Północnego i Litwy. Wystawa etnograficzna „Suwalszczyzna według Oskara Kolberga” zrealizowana w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, odnosi się do jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Henryka Kolberga – badacza, etnografa, folklorysty i muzyka.
Wieloletnie badania terenowe prowadzone w XIX wieku przez Oskara Kolberga na obszarze całego kraju, zaowocowały bezcennym, prawie dziewięćdziesięciotomowym dziełem opisującym kulturę ludową pod tytułem „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.
Przygotowana w oparciu o wybrane fragmenty dzieł Oskara Kolberga wystawa ukazuje najważniejsze elementy kultury ludowej, podzielone klarownie na tematy etnograficzne. Są tu opisy ludu zamieszkującego Suwalszczyznę, a także architektura, ubiór, pożywienie, rzemiosła, zwyczaje. Prezentowanym tekstom towarzyszą wyjątkowe eksponaty pochodzące zarówno ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, jak również Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Dopełnieniem ekspozycji są kilkuminutowe etnograficzne etiudy filmowe, ukazujące wybrane rzemiosła spotykane na Suwalszczyźnie na przełomie XIX i XX w.
Wystawa Suwalszczyzna według Oskara Kolberga stanowi integralną część obchodów
Roku Oskara Kolberga 2014.
Ekspozycja Suwalszczyzna według Oskara Kolberga otrzymała patronat
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Białymstoku.

Top