Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941)

Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941)

Od 17 września do 7 listopada 2007 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało wystawę Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941).
Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i dotyczyła represji okupanta sowieckiego wobec obywateli polskich

 

Top