We włości księcia Šjurpy

_DSC354130 lat badań archeologicznych w Szurpiłach
(1981-2011)

Wystawa okolicznościowa, zorganizowana z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia pierwszych profesjonalnych badań kompleksu osadniczego w Szurpiłach, prowadzonych przez ekspedycję wykopaliskową Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (1981-1991), prowadzonych przez prof. Jerzego Okulicz –Kozaryna. W 2005 r. ruszył PROJEKT SZURPIŁY, zmierzający do pełnej publikacji wyników interdyscyplinarnych badań prowadzonych w Szurpiłach. Jednocześnie w tym samym roku wykopaliska na kilku stanowiskach w Szurpiłach wznowiła wspólna ekspedycja wykopaliskowa Państwowego Muzeum Archeologicznego i Instytutu Archeologii UW.
Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Instytut Archeologii UW oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne. Autorami scenariusza są: Ludwika Sawicka i Wojciech Wróblewski.
Na wystawie pokażemy kilkanaście posterów, na których przedstawiona będzie historia badań w Szurpiłach oraz obraz jaćwieskiej społecznej Szurpił w okresie wczesnego średniowiecza. Ekspozycję wzbogaci kolekcja niezwykle ciekawych przedmiotów i narzędzi użytku codziennego Jaćwingów (naczynia, ozdoby, części stroju, uzbrojenie).

Wystawa dedykowana prof. Jerzemu Okulicz – Kozarynowi w 80 rocznicę urodzin.

Top