Witold Urbanowicz

Witold Urbanowicz

 

Witold Urbanowicz, pallotyn, artysta o wszechstronnych zainteresowaniach, uczestnik i świadek działalności pallotyńskiego ośrodka Centre du Dialogue urodził się w 1945 roku w Zarzeczu Jeleniewskim na Suwalszczyźnie. Jego droga życiowa prowadziła etapami teologicznego wykształcenia poprzez Wadowice i Ołtarzew koło Warszawy do Paryża, w którym mieszka od 1972 roku. Już w okresie nauki w seminarium duchownym przejawiał zainteresowania artystyczne, reżyserował i pisał dramaty, projektował witraże, pomniki, współpracował przy realizacji filmów dokumentalnych o paryskiej Kulturze oraz Józefie Czapskim, reżyserował filmy o treści religijnej, fotografował. Był grafikiem odpowiedzialnym za plastyczny kształt publikacji wydawanych przez Centre du Dialogue w serii Znaki czasu. Opracował plastycznie Księgę Hioba i Apokalipsę, które z inspiracji ks. Józefa Sadzika przetłumaczył Czesław Miłosz, a ilustrował Jan Lebenstein.

Na wystawie twórczości Witolda Urbanowicza w suwalskim Muzeum Okręgowym prezentujemy 110 obrazów, sześć rzeźb, trzy płaskorzeźby, dziesięć fotografii. Prace powstawały od końca lat 80., a ostatnie pochodzą z 2015 i 2016 roku. Przypominamy działalność Urbanowicza w pallotyńskim Centrum Dialogu. Pokazujemy dzieła o treści religijnej, pejzaże, erotyki, ale w tym wypadku są to prace, w których autor porusza problem ludzkiej cielesności i seksualności.

Wykorzystywana technika to przede wszystkim akryl na kartonach lub płytach pilśniowych, ale też czasem pastel, farba witrażowa oraz – nieokreślona przez Urbanowicza – technika własna lub mieszana. Twórczość jest różnorodna tematycznie i stylistycznie. Widać jej zanurzenie w tradycji malarskiej, a jednocześnie samorodną odrębność. Należy pamiętać, że Witold Urbanowicz jest samoukiem.

Wystawa będzie czynna od 2 czerwca do 30 września 2017 roku.

Top