XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego

DSC_6664Leon Barszczewski – podróżnik, badacz Emiratu Bucharskiego w Azji Środkowej oraz fotograf, dokumentalista. Urodził się w Warszawie 20 lutego 1849 roku w rodzinie Szymona i Adelajdy z Nowickich. Jego przodkowie pochodzili z miejscowości Jemieliste koło Filipowa, a następnie przenieśli się do Leszczewa pod Jeleniewem. W 1866 roku, jako sierota skierowany został do szkoły kadetów w Kijowie, a po ukończeniu oficerskiego kursu w szkole junkrów piechoty w Odessie rozpoczął służbę wojskową w armii carskiej. Od 1876 do 1896 roku służył w oddziałach stacjonujących na terenie Emiratu Bucharskiego. Za wzorową służbę był wielokrotnie odznaczany. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Karierę wojskową zakończył w 1906 roku w stopniu pułkownika.
Podczas służby w Azji Środkowej uczestniczył bądź kierował ponad dwudziestoma międzynarodowymi wyprawami naukowymi. W ich trakcie prowadził obserwacje oraz badania geograficzne, geologiczne, botaniczne, archeologiczne i etnograficzne. Ustanowił wiele nowych nazw geograficznych (na jego część jeden z lodowców nazwano lodowcem Barszczewskiego). Odkrył kilkadziesiąt złóż bogactw naturalnych. Jego zbiory botaniczno-archeologiczno dały początek muzeum w Samarkandzie. Podczas wypraw realizował też pasję fotografa, utrwalając na fotograficznej płycie krajobraz, architekturę i mieszkańców Emiratu Bucharskiego, a jego unikatowe zdjęcia nagradzane były na wystawach w Warszawie i Paryżu. Był członkiem Rosyjskiego Towarzystw Geograficznego oraz Rosyjskiego Towarzystwa Aklimatyzacji Geologicznej i Botanicznej w Moskwie.
Po przejściu na emeryturę poświęcił się ufundowanej przez siebie w 1904 roku szkole handlowej dla dziewcząt w Siedlcach. Zmarł w Częstochowie 22 marca 1910 roku.

Na wystawie prezentowane są: fotografie, dokumenty i pamiątki osobiste Leona Barszczewskiego ze zbiorów Igora Strojeckiego i Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także stroje, ozdoby i przedmioty codziennego użytku ludów zamieszkujących Azję Środkową, pochodzące ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Honorowy patronat nad wystawą objęła Ambasada Republiki Uzbekistanu w Warszawie

Top