Zaginiony Świat litwaków w obrazach Gerardasa Bagdonavičiusa(1901–1986)

Społeczność Litwaków – Żydów, przybywających do Królestwa Polskiego z terenów zachodniej Rosji w II połowie XIX wieku – przez lata stanowiła ważną część litewskiego pejzażu kulturowego i społecznego. Niestety, wielowiekowa trwałość historyczna Litwaków została przerwana podczas drugiej wojny światowej przez Holokaust, kiedy ekstermiowano większość litewskiej społeczności żydowskiej, obracając w niwecz jej dziedzictwo kulturowe i artystyczne. Współcześnie o historii i kulturze Litwaków przypominają nam jedynie ocalałe pojedyncze budynki, uratowane źródła pisane, zgromadzone w formie pisanej lub mówionej wspomnienia ludzi oraz materiał ikonograficzny.
Szczególne miejsce w pielęgnowaniu historii Litwaków zajmują rysunki Gerardasa Bagdonavičiusa. Gerardas Bagdonavičius był wszechstronnym artystą – grafikiem, malarzem, scenografem, ilustratorem książek i czasopism, twórcą ekslibrisów, a także pedagogiem. Jego rysunki przedstawiają żydowskie synagogi zlokalizowane w miastach i miasteczkach północnej i środkowej Litwy, a ich ikonografia jest integralną częścią litewskiego dziedzictwa kulturowego.
Wystawa „Zaginiony świat Litwaków w obrazach malarza Gerardasa Bagdonavičiusa (1901–1986)” przedstawia oryginalne rysunki artysty powstałe w latach 1928–1950. Ukazany na wystawie materiał ikonograficzny, pomaga odtworzyć przeszłość, rekonstruować rzeczywiste cechy społeczności żydowskiej, specyfikę jej działalności, odsłania unikalne tradycje sztuki Żydów Litwy.

Top