Spotkanie autorskie z Prof. Janem Sową

W środę 18 lutego (środa) 2015 r., godz. 18.00 Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 odbyło się spotkanie z Janem Sową.

Książka odmiennie opisuje historię Polski. „Pokazuje, że od począwszy od śmierci Zygmunta II Augusta, ostatniego dziedzicznego króla Polski i Litwy, Rzeczypospolita nie istniała jako państwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale była raczej fantomowym urojeniem, wyobrażeniem, uroszczeniem. Owo nieistnienie położyło się cieniem na losach Polski od wczesnej nowoczesności w XVI i XVII wieku, przez rozbiory aż po czasy współczesne”.
z notatki Wydawcy.

Top