Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum

W dniu 14 września w Muzeum Okręgowym w Suwałkach gościliśmy Panią Małgorzatę Omilianowską Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Top