Dwory na Suwalszczyźnie

„Dwory na Suwalszczyźnie” Andrzeja Matusiewicza

Książka zawiera w układzie alfabetycznym historie 90 dworów (majątki o powierzchni ponad 50 ha) z terenu obecnego powiatu suwalskiego. Ramy chronologiczne pracy to lata 1807-1944. Opisy koncentrują się na zmianach form własności, rodzinach właścicieli, administratorów i dzierżawców (ponad 5 tys. osób). Tekst ilustruje ponad 500 fotografii i skanów dokumentów, wśród których dominują mapy i plany.

Cena 75 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie– Celina Kalejta, tel. 087 566 57 50

– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl

– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

 

 

Top