Interreg

Program Interreg „Forma połączenia – sztuka i literatura”.

11 stycznia w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyło się spotkanie personelu projektu Interreg LT-PL-5R-389 „Forma połączenia – sztuka i literatura”. Partnerzy w projekcie – pracownicy naszego muzeum, a także Muzeum Regionu i Prezydenta Kazysa Griniusa w Mariampolu oraz Urzędu Miasta Mariampola, omówili bieżące zadania w ramach projektu oraz plany na rozpoczęty rok. Jest to między […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wspólne działania muzealników z Suwałk, Alytus i Łoździej

Muzeum Okręgowe w Suwałkach rozpoczęło realizację projektu „Cross border poetry – painting that speaks” – „Poezja transgraniczna – malowane słowami”, dofinansowanego ze środków programu Interreg Litwa-Polska.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Heritage you leave behind – Dziedzictwo, które pozostało

Od 1 kwietnia 2019 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt nr LT-PL-3R-205, pt. Heritage you leave behind – Dziedzictwo, które pozostało. Jest on finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej Interreg Lietuva – Polska. Wkład własny w wysokości 15% zapewnia Miasto Suwałki. Partnerem wiodącym projektu jest Muzeum Etnograficzne w Olicie, partnerem […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top