Zwiedzanie

Regulamin zwiedzania muzeum z psem!

 • Opiekunem zwierzęcia, które przebywa zgodnie z regulaminem na terenie instytucji kultury, może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
 • Należy zapoznać się z regulaminem zwiedzania danej instytucji i znać ograniczenia dotyczące zasad przebywania ze zwierzęciem na danym terenie. 
 • Każda wizyta w przestrzeni publicznej w towarzystwie zwierzęcia wymaga od opiekuna, aby dołożył starań o bezpieczeństwo innych osób, które także dzielą tę przestrzeń, dlatego pies powinien posiadać aktualne i udokumentowane szczepienie przeciw wściekliźnie. 
 • W przypadku agresywnego lub hałaśliwego zachowania zwierzęcia opiekun musi się liczyć  z tym, że zostanie poproszony o opuszczenie budynku, a w przypadku powstałych szkód będzie ponosił za nie odpowiedzialność, także materialną. 
 • Opiekun musi mieć świadomość, że jest także odpowiedzialny za posprzątanie nieczystości, pozostawionych przez zwierzę. 
 • W trakcie wizyty pupile muszą także być pod stałym nadzorem opiekunów, być w kagańcu i na smyczy lub w szelkach.  Niedopuszczalne jest pozostawienie ich bez opieki, nawet na bardzo krótki czas. 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH

Informacje ogólne.

 1. Godziny otwarcia muzeum:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Muzeum im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach  są czynne:

 • w okresie od 01.09. do 30.06. od wtorku do piątku
  w godzinach 8.00-16.00

  oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-17.00
  – pierwsze wejście: godz. 8.15,
  – ostatnie wejście: godz. 15.15,
 • w okresie od 1.07. do 31.08.  od wtorku do piątku
  oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-17.00
  – pierwsze wejście: godz. 9.15,
  – ostatnie wejście: godz. 16.15.
 1. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję muzeum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Bilety wstępu.

Bilet normalny – 16 zł, bilet z SKM i KDR- 8 zł.

Bilet ulgowy   – 10 zł (emeryci, renciści, dzieci,młodzież i studenci do 25 roku życia, żołnierze w służbie czynnej), bilet z SKM i KDR- 5 zł.

Bilet rodzinny – 40 zł (2 osoby dorosłe + 1 do 5 dzieci lub/i młodzieży).

Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca (wszystkie rodzaje kart) wynosi 50 % ceny biletu podstawowego. Kartę należy mieć przy sobie i pokazać ja sprzedającemu bilet przed zakupem.

Usługa przewodnicka:
1-2 osoby — 12,00 zł
grupa 3-10 osób (opłata nie dotyczy zorganizowanych grup szkolnych) — 24,00 zł
grupy powyżej 10 osób – opłata za usługę przewodnicką wliczona jest w cenę biletów.

Bilety bezpłatne przysługują po okazaniu stosownych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
 • członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka;
 • dzieciom do lat 5;
 • nauczycielom sprawującym opiekę nad grupą szkolną, po jednej osobie opieki na każdych 10 uczniów.

Zwiedzanie ekspozycji stałej w niedziele jest bezpłatne.

Rezerwacja zwiedzania.

 • Zorganizowane grupy prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia
  w Dziale Upowszechniania i Promocji – Przewodnicy – tel. 87 566-57-50, w. 4 .
 • W wypadku rezygnacji ze zgłoszonego zwiedzania prosimy
  o telefoniczne powiadomienie – tel. 87-566-57-50 – centr. lub 87 566-57-50, w. 4.

Organizacja zwiedzania wystaw.

Zasady organizacyjne zwiedzania grupowego wystaw stałych w salach ekspozycyjnych na parterze budynku: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” (sale II – IV) i „Na dziejowym trakcie” (sale V – VI).

Ze względu na charakter aranżacji wystaw i przepisy bezpieczeństwa pożarowego oraz zasady bezpieczeństwa sanitarnego liczba zwiedzających w danym momencie jedną wystawę może wynosić max. 15 osób,  łącznie na obu wystawach. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani na ekspozycje najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem muzeum.

 1. Zwiedzanie wystaw stałych odbywa się w towarzystwie przewodnika muzealnego i rozpoczyna się w sali nr I – „Pokój pytań”. Dalej ciąg zwiedzania jest jednokierunkowy i prowadzi przez sale ekspozycyjne mieszczące wystawę archeologiczną (sale II – IV) i następnie wystawę historyczną (sale V – VI).
 2. W czasie zwiedzania w salach wystawowych II – IV może przebywać do 15 osób. Następna grupa może rozpocząć zwiedzanie w momencie, gdy poprzednia grupa znajduje się w sali IV, czyli kończy zwiedzanie wystawy archeologicznej i rozpoczyna zwiedzanie wystawy historycznej w salach V – VI. O rozpoczęciu zwiedzania informuje dyżurujący portier.
 3. W przypadku dużej frekwencji w ciągu jednego dnia przewidziane są półgodzinne przerwy techniczne, o czym kolejni zwiedzający będą uprzedzani.

Zasady organizacyjne zwiedzania wystawy stałej „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915” i wystaw czasowych w salach ekspozycyjnych na I piętrze budynku.

 1. Zwiedzanie wystawy stałej i wystaw czasowych odbywa się w towarzystwie przewodnika muzealnego.
 2. Zgodnie z regulaminem zwiedzania na salach wystawowych może przebywać 20 osób, na Sali Balowej 7 osób.

Postanowienia porządkowe.

 1. Zwiedzanie wystaw przez dzieci i młodzież odbywa się w towarzystwie rodziców lub opiekunów.
 2. Sale ekspozycyjne są monitorowane przez system kamer telewizyjnych.
 3. W razie nagłych zdarzeń zwiedzający mają obowiązek podporządkować się poleceniom przewodnika muzealnego.
 4. Budynek i sale ekspozycyjne są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 5. Obowiązuje zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Przed rozpoczęciem zwiedzania zwiedzający mają obowiązek zostawić okrycia wierzchnie, plecaki i większe torby w szatni mieszczącej się w holu głównym na parterze budynku.
 7. Obowiązuje zakaz wnoszenia na wystawy lodów, alkoholu i niebezpiecznych przedmiotów.
 8. Fotografowanie na wystawach dopuszczone jest jedynie na podstawie pisemnej zgody dyrektora muzeum. Zabrania się fotografowania z użyciem lamp błyskowych.

Postanowienia końcowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Upowszechniania i Promocji – Przewodnicy – tel. 87 566-57-50, w. 4.

Noc Muzeów w Suwałkach 2021 r. – link do zwiedzania muzeum online

 

https://fb.watch/jIWHOVoHvh/

Top