Lekcje muzealne w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

„Żydzi suwalscy”

Prowadzenie: Celina Kalejta

tel. 87 566-57-50, w. 5., e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl

Opowieść od początku XIX wieku do października 1939 roku, kiedy żyły obok siebie społeczności katolików, prawosławnych, ewangelików, mahometan, staroobrzędowców i Żydów. Uczestnicy lekcji przeniosą się do nieistniejącego już świata- wielobarwnego i wielokulturowego, poznają ślady materialnej obecności Żydów w Suwałkach.

,,Wokół Wierusza”

Prowadzenie: Grażyna Augustowska,

tel. 87 566-57-50, w. 4., resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Zajęcia adresowane do klas IV – VII.

Aktywne zwiedzanie z kartami pracy połączone z przekazem wiedzy o życiu i twórczości Alfreda Wierusza Kowalskiego i monachijczykach. Żywe obrazy, rysowanie, kolorowanie do wyboru na podstawie dzieł artysty.

„Jak pokochać dziecko?- Janusz Korczak ”

Prezentacja autorstwa praktykantki Barbary Gugnowskiej.

Prowadzenie: Celina Kalejta,

tel. 87 566-57-50, w. 5., promocja@muzeum.suwalki.pl

Prezentacja multimedialna o życiu, twórczości i działalności Janusza Korczaka.

„Dawne ozdoby choinkowe na Suwalszczyźnie” 

Prowadzenie: Katarzyna Burba, Robert Lisowski,

tel. 87 566-57-50, w. 4., resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Zajęcia obejmują pogadankę o tradycjach kolędowania w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, pokaz dawnych ozdób choinkowych  oraz naukę ich wykonywania (samodzielnie wykonane prace dzieci zabierają do domu). Jest to lekcja okolicznościowa, prowadzona w okresie przed Bożym Narodzeniem. Zapisy od 22 listopada 2023 roku.

Cena biletów 12 zł.

Zostań Archeologiem  

Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz- Sikorowska,

tel. 87 566-57-50, w. 6., rysarch@muzeum.suwalki.pl

W trakcie warsztatów uczniowie będą mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zawodem archeologa, metodyką jego pracy  a także bezpośrednio uczestniczyć w  „mini wykopaliskach” zorganizowanych przy budynku muzeum. Ponadto każdy z uczestników zabierze na pamiątkę, wypełnioną przez siebie kartę katalogu wykopanego własnoręcznie zabytku. Zajęcia te są ciekawą formą nauki poprzez praktyczne, bliskie spotkanie z archeologią. Warsztaty odbywają się w miesiącach kwiecień-październik.

Dziś będę rzeźbiarzem –  warsztaty ceramiczne

Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz- Sikorowska,

tel. 87 566-57-50, w. 6., rysarch@muzeum.suwalki.pl

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z fakturą i plastycznością gliny, odkryją różnorodność jej zastosowań oraz sami będą tworzyć, rzeźbić, wykorzystując przy tym poznane techniki. (Ze względu na przygotowanie gliny prosimy zgłaszać grupy z tygodniowym wyprzedzeniem).

Cena biletów 12 zł

Patrzymy na obraz

Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska,

tel. 087-566-41-33. w. 5., dzialsztuki@muzeum.suwalki.pl

W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z dziełem sztuki, taka jak obraz, kopia, szkic, studium, portret, pejzaż. Nauczą się czynnego i świadomego odbioru sztuki oraz rozwijają wyobraźnię, samodzielnie opisując wybrane dzieło. Lekcja prowadzona jest     w oparciu o jeden z obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego, który w formie depozytu trafił do suwalskiego muzeum.

Z Wieruszem na  „TY”

Prowadzenie: Katarzyna Burba i Robert Lisowski,

tel. 87 566-57-50, w. 4 ., resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat na twórcze i aktywne spędzenie czasu wśród dzieł Alfreda Wierusza Kowalskiego. Poznamy pojęcia związane ze sztuką (obraz, kompozycja, pejzaż), tajniki twórczości malarza, a także pobawimy się w detektywów sztuki oraz modeli i artystów tworząc żywe obrazy.

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy

Prowadzenie:  mgr Wiesław Kapla,

tel. 87 566-57-50, w. 1., wicedyrektor@muzeum.suwalki.pl

Prezentacja multimedialna z zakresu antropologii ogólnej przedstawiająca krótkie, najciekawsze informacje na temat powstania człowieka (antropogeneza), kim jesteśmy i na czym polega nasza wyjątkowość w świecie oraz tego kim powinniśmy się stawać i do czego należy dążyć? (wersja 1 lub 3 godzinna).

Kim byli i jak żyli nasi przodkowie

Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla,

tel. 87 566-57-50, w. 1., wicedyrektor@muzeum.suwalki.pl

Zajęcia prezentują pracę antropologa badającego szkieletowe oraz ciałopalne szczątki kości ludzkich. W ich trakcie uczestnicy poznają w jaki sposób antropolog ustala płeć, wiek, wysokość ciała czy ewentualne choroby ludzi którzy żyli przed setkami lub nawet przed tysiącami lat.

Moda pradziejowa  

Prowadzenie: Grażyna Augustowska,

tel. 87 566-57-50, w. 4., resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Zajęcia obejmują pokazy replik pradziejowych lnianych strojów, naukę wyrobu dawnych ozdób (zawieszek, pierścionków), kontakt z zabytkami i opowieść o Jaćwingach. Celem lekcji jest umożliwienie uczniom samodzielnego wykonania ozdób z miedzi (dzieci zabierają je do domu), poprzez naśladownictwo oryginalnych przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych.

Muzeum bez tajemnic

Prowadzenie: Grażyna Augustowska,

tel. 87 566-57-50, w. 4., resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Z prezentacji multimedialnej uczniowie poznają historię i tradycję muzealnictwa w Polsce i na świecie. Ukazana zostanie  droga eksponatu do sali wystawowej. Uczniowie wypełnią kartę katalogową i obejrzą wybrane zabytki muzealne. Poprzez lekcje ukazana zostanie rola placówek muzealnych w zakresie ochrony dóbr kultury.

Od wiosny do jesieni. Obrzędowość agrarna na Suwalszczyźnie

Prowadzenie: dr Krzysztof Snarski,

tel. 87 566-57-50, w. 7., etnografia@muzeum.suwalki.pl

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z kalendarzem prac gospodarskich i obrzędów z nimi związanych, począwszy od wiosennego wysiewu zbóż, aż po przygotowanie pola do zimowego odpoczynku. Lekcja prowadzona jest  w oparciu o eksponaty etnograficzne  i prezentację multimedialną.

Nie święci garnki lepią. Tradycyjne rzemiosła na Suwalszczyźnie

Prowadzenie: dr Krzysztof Snarski,

tel. 87 566-57-50, w. 7., etnografia@muzeum.suwalki.pl

Na Suwalszczyźnie powstały wyspecjalizowane warsztaty rzemieślnicze. Podczas lekcji opartej o archiwalne fotografie i eksponaty etnograficzne, uczniowie zapoznają się z najpopularniejszymi warsztatami rzemieślniczymi Suwalszczyzny oraz tajnikami produkcji garnków, plecionek, podków.

Staroobrzędowcy w Polsce – historia, kultura, tradycje

Prowadzenie dr Krzysztof Snarski,

tel. 87 566-57-50, w. 7., etnografia@muzeum.suwalki.pl

Bogactwo wielokulturowej Suwalszczyzny budują mniejszości, a w tym staroobrzędowcy. Poznanie historii, kultury, tradycji, obrzędów i zwyczajów tej grupy jest niezbędne do pełnego zrozumienia swojej tożsamości regionalnej. Zajęcia zbudowane są   z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, a także prezentacji multimedialnej, fotografii, eksponatów.

Obława Augustowska

Prowadzenie: mgr Celina Kalejta,

tel. 87 566-57-50, w. 5., promocja@muzeum.suwalki.pl

12 lipca 1945 roku zaginęło bez wieści około 600 mieszkańców Suwalszczyzny aresztowanych podczas obławy zorganizowanych przez Armię Czerwoną  i NKWD. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tymi dramatycznymi wydarzeniami oraz obecnym stanem badań.

Generał Brygady pilot Witold Urbanowicz – legenda polskich skrzydeł 

  Prowadzenie: mgr Celina Kalejta,

tel. 87 566-57-50, w. 5., promocja@muzeum.suwalki.pl

Jest to  prezentacja multimedialna połączona z wykładem, ukazująca sylwetkę Witolda Urbanowicza, urodzonego w Olszance na Suwalszczyźnie;  bohaterskie czyny wspaniałego pilota – asa lotnictwa polskiego, który najbardziej znany jest z walk o Wielką Brytanię w Dywizjonie 303. Arkady Fiedler nazwał Urbanowicza Aluminium – chłodny, stanowczy, bezbłędny, wybitnie inteligentny, sprawny fizycznie. Godny wzór do naśladowania w dzisiejszych czasach.

300 lat miasta Suwałk

Prowadzenie: mgr Celina Kalejta,

tel. 87 566-57-50, w. 5., promocja@muzeum.suwalki.pl

Prezentacja multimedialna połączona z wykładem opowiadająca o początkach miasta oraz wpływie Kamedułów wigierskich na osadnictwo w regionie. Wykład zawiera bogaty materiał ilustracyjny w postaci archiwalnych zdjęć i pocztówek z okresu od XVIII do XX wieku.

Monachium i Paryż – stolice sztuki polskiej XIX i XX wieku

 Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska,

tel. 087-566-41-33. w. 5., dzialsztuki@muzeum.suwalki.pl

W trakcie zajęć obejmujących prezentację obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego w muzeum, uczniowie poznają historyczne i społeczne uwarunkowania zmian, w sytuacji artystów w Polsce w XIX wieku. Na przykładzie obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego poznają  historię kolonii malarskiej w Monachium, jej głównych twórców, style i techniki malarskie oraz dorobek artystyczny. Podczas lekcji omawiana jest również druga stolica sztuki polskiej – Paryż, do którego polscy artyści zaczęli wyjeżdżać gremialnie na początku XX wieku.

Zwyczaje karnawałowe na Suwalszczyźnie

Prowadzenie mgr Celina Kalejta,

tel. 87 566-57-50, w. 5., promocja@muzeum.suwalki.pl

Jest to prezentacja multimedialna o zwyczajach i obyczajach karnawałowych na wsi i w mieście w XIX  i XX wieku.

Alfred Wierusz – Kowalski 1849-1915

Prowadzenie: Grażyna Augustowska,

tel. 87 566-57-50, w. 4., resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

 Jest to prezentacja multimedialna poświęcona Alfredowi Wierusz-Kowalskiemu, sławnemu „monachijczykowi” urodzonemu w Suwałkach, jego życiu i twórczości. Lekcja kończy się zwiedzaniem stałej wystawy „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915”

BILET NA WARSZTATY CERAMICZNE „DZIŚ BĘDĘ RZEŹBIARZEM”                                                                – 12,00 ZŁ

BILET NA LEKCJĘ MUZEALNĄ „DAWNE OZDOBY CHOINKOWE NA SUWALSZCZYŹNIE”                             – 12,00 ZŁ

BILET NA POZOSTAŁE LEKCJE MUZEALNE              

– 8,00 ZŁ

Top