Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Tablica-pamiątkowa do projektu Remont i modrenizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Projekt „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym” został zrealizowany w latach 2009 – 2011 ze środków publicznych przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Beneficjent – Muzeum Okręgowe w Suwałkach Wartość projektu z podziałem na wkład własny/UE wyniosła: całkowita wartość projektu – 7 948 524,43 PLN wydatki kwalifikowane – 6 335 959,05 PLN wkład własny – 1 703 858,44 PLN dofinansowanie z UE – 4 632 100,61 PLN. Projekt „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym” realizowali: Dokumentację projektową opracowała Pracownia Projektowa „KACZYŃSCY I SPÓŁKA” w Białymstoku. Aplikację do projektu wykonała firma BCG Polska w Warszawie. Wykonawcy robót budowlanych i branżowych: Konsorcjum Budowlane „KONS-BUD” S.A. w Suwałkach oraz PPU „INSTALATOR” S.c., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A., Zakład Elektroniki „SUWAR” mgr inż. Adam Sadowski. Nadzór inwestorski pełnili: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. oraz „BIAL-INWEST” Nadzór, projektowanie, doradztwo techniczne w Białymstoku.

 

 

Tablica - wersja ostateczna

Top