Projekty

Program Interreg „Forma połączenia – sztuka i literatura”.

11 stycznia w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyło się spotkanie personelu projektu Interreg LT-PL-5R-389 „Forma połączenia – sztuka i literatura”. Partnerzy w projekcie – pracownicy naszego muzeum, a także Muzeum Regionu i Prezydenta Kazysa Griniusa w Mariampolu oraz Urzędu Miasta Mariampola, omówili bieżące zadania w ramach projektu oraz plany na rozpoczęty rok. Jest to między […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje muzealne”

Dział Sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach ubiegał się o pozyskanie obrazu Alfreda Wierusza- Kowalskiego pt „Przymuszony model”. Dzięki rządowemu programowi „Kolekcje muzealne”, którego celem jest zapewnienie ciągłości rozwoju zbiorów i kolekcji oraz ich systematyczne wzbogacanie, praca została zakupiona. Kwota dofinansowania Ministerstwa pokryła 80% kosztów zakupów, pozostałe 20% środków udzielił Urząd Miejski w Suwałkach. Jest to […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wspólne działania muzealników z Suwałk, Alytus i Łoździej

Muzeum Okręgowe w Suwałkach rozpoczęło realizację projektu „Cross border poetry – painting that speaks” – „Poezja transgraniczna – malowane słowami”, dofinansowanego ze środków programu Interreg Litwa-Polska.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową

Muzeum Okręgowe realizuje zadanie „Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową”, w ramach którego zostanie poddanych konserwacji pięć obrazów ze zbiorów Działu Sztuki. Wartość prac: 47 076.00, dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 35 500.00. Zadanie będzie dofinansowane  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową w ramach programu  „Wspieranie działań muzealnych”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top