Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało grant na dofinansowanie do projektu z programu Interreg Lietuva-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: LT-PL-5R-389

Nazwa projektu: “The form of connection: Arts and Literature”

Nazwa projektu w j. polskim: „Forma połączenia – sztuka i literatura”

Czas trwania projektu: 1 lutego 2021 – 31 lipca 2022 (18 miesięcy)

Projekt powstał w partnerstwie z dwiema instytucjami: Muzeum Regionu i Prezydenta Kazysa Griniusa w Mariampolu (partner wiodący projektu) i Urzędem Miasta Mariampola.

Całkowity budżet projektu 473 tys. EUR = ok. 2 128 500 PLN

Budżet projektu dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach – 79 328 EUR = ok. 357 tys. PLN

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej –  85 %

Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz poznanie wspólnej historii regionu pogranicza w kontekście pierwszej połowy XX wieku. Działania będą obejmowały m. in. stworzenie transgranicznej samochodowej trasy turystycznej w oparciu o osobowości żyjące w tym okresie historycznym. W nowej rzeczywistości epidemii Covid19 zostało zaplanowane utworzenie wirtualnych wycieczek po wystawach powstałych w ramach projektu i umieszczanie ich na stronach internetowych. W ramach projektu odbędą się dwie międzynarodowe konferencje. Powstanie stała ekspozycja muzeum w Mariampolu z treściami w języku litewskim, angielskim i polskim, zaś Muzeum Okręgowe w Suwałkach zorganizuje międzynarodową wystawę czasową malarstwa Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza – artysty z początku XX wieku związanego zarówno z Polską, jak i Litwą. Ekspozycja ta zostanie wystawiona w Suwałkach, następnie w pałacu w Zatroczu na Litwie oraz w Wilnie. Muzeum Okręgowe w Suwałkach stworzy również wystawę czasową grafik Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza w Mariampolu. Działania te, zrealizowane w trzech miejscach na Litwie, w tym w stolicy, rozpromują Suwałki i Muzeum Okręgowe za granicą. W ramach projektu Muzeum Okręgowe zorganizuje także międzynarodową konferencję, która odbędzie się w Suwałkach z udziałem litewskich i polskich badaczy tematu, czyli twórczości malarza, ale także kultury regionu, z którym był artysta tak mocno związany oraz epoki, w której tworzył. W projekcie przewidziane jest wydanie dwóch publikacji przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach – katalogu wystawy oraz wydawnictwa pokonferencyjnego, a także zakup gadżetów promocyjnych. Co istotne, w ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe, które będą służyły Muzeum Okręgowemu również po zakończeniu projektu: ruchome ścianki działowe na potrzeby wystawowe, ekran multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem. Wartością dodaną będzie nawiązanie współpracy z samorządem Mariampola i z pracownikami litewskich instytucji kultury, które, mamy nadzieję, zaowocuje dalszymi wspólnymi inicjatywami kulturalnymi oraz przyciągnie transgranicznych turystów do Suwałk.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przygotowało wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Niemenczyn koło Wilna–1927 Warszawa). Zostaną na niej pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty wykształconego w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, a następnie w cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, 1887-1894, i Akadémie Julian w Paryżu, 1894. Artysta pięć lat, 1895-1900 spędził w Monachium w kręgu artystów skupionych wokół Józefa Brandta. W 1907 roku ponownie osiadł w ukochanym Wilnie, które opuścił, już na zawsze, w 1920 roku. Twórczość Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza jest różnorodna. Popularność przyniosły mu sceny rodzajowe o motywach zaczerpniętych z życia i obyczajów podwileńskich wsi i miasteczek. Przedstawiał najczęściej jarmarki, wiejskie zaloty, sianokosy, targowanie koni. Wielką popularnością cieszyły się rysunki piórkiem o tej tematyce, wydane dwukrotnie po latach w tekach litografii. W 1900 roku wszedł w nurt sztuki modernistycznej o uniwersalnych tematach. Do najbardziej znanych z tego okresu należą obrazy Gejsza, Impromtu, Mały faun. W tym czasie stworzył też wiele portretów ziemiaństwa kresowego, których dwory chętnie odwiedzał. W latach 1908-1914 artysta był współtwórcą kabaretu Ach!, którego jednorazowe, coroczne przedstawienia realizowane były dzięki udziale przedstawicieli wileńskiej socjety. W trudnych latach pierwszej wojny światowej twórca malował duże formatami sceny rodzajowe o symbolicznych treściach, np. Uliczka w Wilnie. Stale wracał do ulubionych podwileńskich motywów. Prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz licznych kolekcji prywatnych. Część dzieł pochodzi ze zbiorów litewskich. Użyczyli ich Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie, Litewskie Muzeum Narodowe Sztuki w Wilnie, Muzeum Sakralne w Wilnie.

Top